Zainicjowane przez Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk uroczyste obchody 210. rocznicy wjazdu J.H. Dąbrowskiego i J. Wybickiego do Poznania zakończyły się pełnym sukcesem. Do współpracy w projekcie zaprosiliśmy znamienite instytucje – Wielkopolskie Muzeum Niepodległości i Muzeum Historii Miasta Poznania. Całość odbyła się dzięki wsparciu finansowemu Miasta Poznania.

8

Obchody zainaugurowała konferencja naukowa pt. „Obaczym, jeżeli Polacy godni są być narodem…” w piątek 4 listopada 2016 r. Konferencja ta była zarówno merytorycznie udana, jak i wzbudziła duże zainteresowanie. Prelegenci przypomnieli burzliwy czas wojen napoleońskich oraz polskie nadzieje rozbudzone powstaniem Księstwa Warszawskiego.

1

2

3

4

5

6

W mroźny sobotni poranek 5 listopada 2016 r. zgromadziliśmy się najpierw w kościele pw. św. Wojciecha, by wziąć udział w uroczystej Mszy Św. ku czci naszych bohaterów narodowych i złożyć kwiaty w Krypcie Zasłużonych Wielkopolan.
W południe na Stary Rynek w Poznaniu znów zawitali gen. J.H. Dąbrowski i J. Wybicki. Inscenizacja była imponująca. Oddział piechoty w mundurach z czasów napoleońskich poprzedził zaprzężony w cztery konie powóz z aktorami odtwarzającymi role Dąbrowskiego i Wybickiego. W pochodzie podążali przewodniczący Rady Miasta Grzegorz Ganowicz, dyrektor Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości Tomasz Łęcki, poseł Bartłomiej Wróblewski (inicjator uchwały Sejmu upamiętniającej powstanie wielkopolskie z 1806 r.), prezes PTPN prof. Andrzej Gulczyński, wiceprezes prof. Waldemar Ratajczak, sekretarz generalny prof. Przemysław Matusik, podskarbi prof. Jacek Mizerka, członkowie zarządu PTPN i inne znamienite osoby. W tle rozbrzmiewał głos lektora przypominający radosne chwile z listopada 1806 r. Przed ratuszem czekał już Prezydent Miasta Poznania Jacek Jaśkowiak, który powitał przybyłych bohaterów. Odczytano słynną odezwę, zawierającą słowa Napoleona: „obaczę, jeżeli Polacy godni są być Narodem. Idę do Poznania, tam się moje pierwsze zawiążą wyobrażenia o jego wartości”.

7
Wśród witających była m.in. kierownik Muzeum Historii Miasta Poznania dr Magdalena Mrugalska-Banaszak i Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Waldemar Witkowski, a także członkowie PTPN i tłumy poznaniaków. Wspólnie obserwowaliśmy wspaniały pokaz musztry i walki. W Wielkiej Sieni został wystawiony obraz Jana Gładysza przedstawiający wjazd gen. Dąbrowskiego do Poznania. Przy obrazie będącym własnością PTPN wygłoszono prelekcje omawiające postacie i problemy na nim przedstawione.

Wszystkim współorganizatorom i uczestnikom uroczystości serdecznie dziękujemy i zapraszamy na nasze kolejne projekty. Już w przyszłym roku świętujemy Jubileusz 160-lecia Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk!