Czas: 9-10.06.2014

Miejsce: Sala posiedzeń PTPN ul. Mielżyńskiego 27/29, Poznań

Organizator: Wydział Historyczny UAM, Komisja Historii Sztuki PTPN

Celem interdyscyplinarnej konferencji „Gender – projekt nowego człowieka” jest dostarczenie uczestnikom przejrzystej i naukowej podstawy wiedzy o tym, czym jest koncepcja płci kulturowej, a także wieloaspektowa prezentacja obecności pojęcia „gender” w kulturze i praktyce pedagogicznej i wskazanie na związane z nią konsekwencje. W ostatnim czasie w Polsce pojęcie „gender” zelektryzowało opinię publiczną. Problematyka ta dotąd funkcjonując w sposób nie budzący większych emocji w ramach programów tzw. „gender studies” skrytych w murach placówek akademickich, w roku 2013 wkroczyła w sferę publiczną m.in. do przedszkoli jako część tzw. programów równościowych. Reakcją na ten proces był szereg wystąpień osób, środowisk i całych grup społecznych zaniepokojonych wpływem akademickiej teorii na praktykę społeczną.

W efekcie w rozgorzała publicystyczna debata często o dość emocjonalnym charakterze. Mimo wielu głosów pojawiających się głównie w przestrzeni medialnej, wciąż powracają kluczowe pytania: czym w istocie jest koncepcja „gender”? Jaka perspektywa antropologiczna jest z nią związana? Na ile jest to koncepcja weryfikowalna metodami naukowymi? Na ile pojęcie „gender” służy opisowi rzeczywistości, a na ile jest to idea służąca kształtowaniu rzeczywistości? Domagają się one racjonalnych, opartych na naukowym fundamencie odpowiedzi.

Konferencja, w której uczestniczy szerokie grono badaczy reprezentujących różne dyscypliny (filologia, historia sztuki, filozofia, psychologia, pedagogika, genetyka, prawo i ekonomia), będzie skoncentrowana na rozważeniu problematyki „gender” w kategoriach dostarczanych przez współczesną naukę. Mimo akademickiego charakteru, w zamierzeniu organizatorów konferencja ma przyczynić się także do poprawy jakości publicznej debaty na temat koncepcji „gender” toczonej na łamach mediów.

Konferencja adresowana jest do zarówno do świata naukowego, jak i nauczycieli, wychowawców, rodziców i wszystkich osób zainteresowanych tematyką. Skierowana jest także do osób odpowiedzialnych za organizację życia publicznego.

 

plakat_gender