Muzeum Narodowe w Poznaniu podejmuje działania zmierzające do przypomnienia i upamiętnienia postaci Seweryna Mielżyńskiego, zasłużonego i wybitnego Wielkopolanina. Projekt badawczo-wystawienniczy Seweryn Mielżyński (1804-1872) jest kolejnym z cyklu Zasłużeni Muzealnicy Polscy. Jego integralnymi elementami będą wystawa, konferencja naukowa i publikacja pokonferencyjna. W roku 2017 przypada 145 rocznica jego śmierci. Zbiega się ze 160 rocznicą powstania Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, co jest dodatkowym powodem dla przypomnienia zasług Seweryna Mielżyńskiego i Towarzystwa dla kultury i nauki polskiej.
Pełne przedstawienie tej wybitnej postaci wymaga podjęcia tematu jego osobistej działalności w  wielu obszarach, a przede wszystkim na drodze ukazania go jako:
– kolekcjonera i darczyńcy
– mecenasa
– artystę malarza oraz architekta
– działacza społecznego i politycznego
– twórcy podstaw muzealnictwa w Wielkopolsce.
Konferencja ma na celu nie tylko przedstawienie rezultatów podjętych prac, ale również  wytyczenie dalszych kierunków badań.

Konferencja odbędzie się 16 lutego 2018 roku (piątek) w Muzeum Narodowym w Poznaniu, Poznań, Al. K. Marcinkowskiego  9.

PROGRAM