Z przyjemnością informujemy o ogłoszeniu konkursu o Nagrodę Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk za najlepszą książkę o Wielkopolsce w roku 2017, obejmujący dwie kategorie: literaturę naukową oraz literaturę popularnonaukową i beletrystykę. Jej celem jest wyróżnienie i promocja najważniejszych dzieł, które podejmują tematy związane z Wielkopolską oraz propagowanie czytelnictwa i popularyzacja wiedzy o regionie. Do konkursu mogą zostać zgłoszone prace wydane między 1 stycznia a 31 grudnia 2017 roku. Zgłoszenia do konkursu zostały już zamknięte.

29 czerwca o godz. 10.30 w Sali Posiedzeń PTPN odbędzie się uroczyste wręczenie dyplomów i nagród przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego. Nad wyborem nominowanych i nagrodzonych publikacji obraduje Kapituła w składzie: prof. Andrzej Gulczyński, prof. Danuta Konieczka-Śliwińska, prof. Piotr Korduba, prof. Agnieszka Ziomek, dr Izabela Wyszowska oraz dr Anna Kołos.