Szanowni Państwo,

informujemy, że w roku 2015 Biblioteka PTPN otrzymała dotację w wysokości 87 tys. zł, która umożliwiła realizację projektu „Digitalizacja obiektów z historycznych kolekcji ze zbiorów Biblioteki PTPN i ich udostępnienie”. Zadanie objęło cyfryzację i udostępnienie w domenie publicznej 4500 obiektów z kolekcji ikonograficznej oraz jednego czasopisma z lat 1864-1919 (50 roczników z dodatkami) ze zbiorów Biblioteki PTPN.
Zadanie – wykonane w ramach projektu „Ochrona i cyfryzacja dziedzictwa kulturowego” – dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Materiał ikonograficzny, wybrany do digitalizacji, można przeglądać za pośrednictwem strony internetowej Biblioteki PTPN (zakładka Cyfrowe kolekcje ikonograficzne). Natomiast czasopismo „Dziennik Urzędowy” zostało opublikowane w kolekcjach wydzielonych Wielkopolskiej Biblioteki Cyfrowej. Zasoby czasopisma są również dostępne za pośrednictwem Federacji Bibliotek Cyfrowych oraz Biblioteki Europeana.