Szanowni Państwo!

Uprzejmie zapraszamy na posiedzenie Wydziału II Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk w dniu 19 marca 2018 r. (poniedziałek) o godzinie 16.00 w Sali Posiedzeń Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk przy ul. S. Mielżyńskiego 27/29.

W części naukowej wysłuchamy wykładu Pana prof. Andrzeja Buko z Instytutu Archeologii i Etnologii PAN w Warszawie pt. “O pochodzeniu elit z czasów Mieszka i Chrobrego (na przykładzie badań cmentarzyka w Bodzi)”.
Następnie odbędzie się posiedzenie administracyjne poświęcone rozważeniu przyjęcia do Wydziału II nowych kandydatów: Pana prof. Marka Smolaka, Pana dra Szymona Paciorkowskiego i Pana dra Michała Ducha.

Informujemy, iż w części administracyjnej mogą wziąć udział tylko członkowie Kolegium Profesorskiego Wydziału II i inne uprawnione osoby funkcyjne.