Archidiecezja Poznańska
Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk
Instytut Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Kórnicka PAN
zapraszają na konferencję naukową

Polonia coepit habere episcopum
Początki biskupstwa poznańskiego (968–2018)

Poznań, 19–20 czerwca 2018 roku

Miejsce obrad:
Muzeum Archidiecezjalne
Poznań (Ostrów Tumski), ul Jana Lubrańskiego 1

Komitet Organizacyjny:
bp Damian Bryl
prof. dr hab. Józef Dobosz
prof. dr hab. Andrzej Gulczyński
prof. dr hab. Tomasz Jurek
prof. dr hab. Tomasz Jasiński

P R O G R A M