Posiedzenie naukowo-administracyjne Wydziału II PTPN – 4 IV 2022 

Sala Posiedzeń PTPN, ul. Mielżyńskiego 27/29, godz. 17.30 

 

Porządek spotkania: 

 

  1. Część naukowa:

W cyklu mistrzowskim In quattuor tempora anni – wykład wiosenny wygłosi PROF. DR HAB. WITOLD MOLIK: MODA I UBIORY W ŻYCIU CODZIENNYM I NIECODZIENNYM ZIEMIAŃSTWA W XIX I POCZĄTKACH XX WIEKU. 

  1. Część administracyjna:

1) Informacje dotyczące Komisji Wydziału II – Socjologicznej, Etnograficznej i Nauk Prawnych 

2) Wniosek o przyjęcie ks. dr. Jerzego Stranza w poczet członków Wydziału II PTPN 

3) Wolne głosy