Serdecznie zapraszamy członków Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk na coroczne spotkanie opłatkowe, które odbędzie się w poniedziałek, 19 grudnia 2016 r. o godz. 19.00 tradycyjnie w sali Posiedzeń PTPN (ul. S. Mielżyńskiego 27/29).

W części naukowej spotkania wykład pt. Pastorelle z repertuaru kapel kościelnych dawnej Rzeczypospolitej wygłosi prof. UAM dr hab. Alina Mądry (Komisja Muzykologiczna PTPN), zaś całość uświetni oprawą muzyczną dr Bartłomiej Garczyk (Komisja Historyczna PTPN)

oplatek