Stowarzyszenie Polonia – Italia

Komitet Historii Nauki i Techniki Polskiej Akademii Nauk

oraz

Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk

serdecznie zapraszają

na spotkanie poświęcone postaci ks. Hieronima Fokcińskiego SJ (30.09.1937 – 30.07.2018), wieloletniego rektora Papieskiego Instytutu Studiów Kościelnych w Rzymie, konsulatora
i relatora w Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych, absolwenta studiów filologicznych i historycznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Spotkanie odbędzie się w dniu
5 listopada 2018 r. o godzinie 18.00 w Sali Posiedzeń PTPN, ul. Mielżyńskiego 27-29.

 

W programie:

  1. Dr Ligia Henczel-Wróblewska, prezes Stowarzyszenia Polonia-Italia, Drogi życia Hieronima Fokcińskiego SJ
  2. UAM dr hab. Jaromir Jeszke, wiceprzewodniczący Komitetu Historii Nauki i Techniki PAN, Źródła watykańskie w rozwoju nauki polskiej, testament Hieronima Fokcińskiego?
  3. kan. prof. dr hab. Leszek Wilczyński, Wydział Teologiczny UAM, Rola Hieronima Fokcińskiego SJ w procesie beatyfikacyjnym Bernarda z Wąbrzeźna.
  4. Hieronim Fokciński we wspomnieniach…

Hieronim Fokciński SJ – Pro Memoria2