Trzecia edycja programu edukacyjnego „Szkoła Dziedzictwa” odbędzie się pod hasłem: działaj! Udział w trzydniowym szkoleniu przygotuje uczestniczki i uczestników do przeprowadzenia w swoich szkołach projektu edukacyjnego popularyzującego postaci historyczne, działające na rzecz lokalnej społeczności, wykorzystując do tego celu metodę dydaktyczną jaką jest film. Inspiracją dla tegorocznej edycji są rocznice utworzenia dwóch ważnych dla Poznania i Wielkopolski instytucji, wpisujących się w nurt pracy organicznej: spółki Bazar oraz Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk.

Podczas wykładów organizatorzy przybliżą uczestnikom i uczestniczkom historyczne i współczesne ujęcie pracy organicznej oraz znaczenie i możliwości edukacji filmowej we współczesnej szkole. Natomiast podczas części praktycznej, czyli warsztatów filmowych, nauczyciele i nauczycielki zdobędą wiedzę i umiejętności potrzebne do stworzenia scenariuszy filmowych,  zorganizowania i zaplanowania pracy w terenie oraz do realizacji samego filmu i obróbki zgromadzonego materiału wizualnego/ dźwiękowego. Celem warsztatu jest przygotowanie nauczycieli/-ek do pracy ze szkolną grupą projektową, która będzie realizowała różne zadania w ramach „Szkoły dziedzictwa. Działaj!” a ich produktem finalnym będzie film o wybranym bohaterze/-ce z przeszłości – lokalnym działaczu/-ce, organiczniku/-czce.  Szczegółowy program spotkań w ramach „Szkoły dziedzictwa. Działaj!” opisany jest w załączniku „Abstrakty” na stronie www.BramaPoznania.pl (zakładka Edukacja, Szkoła Dziedzictwa).

800x436

Dla nauczycielek i nauczycieli z całej Polski!

Do udziału w trzeciej edycji programu organizatorzy zapraszają nauczycielki i nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych z całej Polski, które/którzy po zakończeniu części szkoleniowej odbywającej się w Bramie Poznania zorganizują w swoich szkołach projekty edukacyjne z wykorzystaniem metody dydaktycznej jaką jest film. Liczba miejsc jest ograniczona.

Program jest objęty honorowym patronatem Prezydenta Miasta Poznania, Pana Jacka Jaśkowiaka oraz Narodowego Instytutu Dziedzictwa. Partnerem merytorycznym „Szkoły dziedzictwa. Działaj!” jest Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu oraz Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk.

Informacje podstawowe

  • Terminy: 19-21 października 2017 r.
  • Odpłatność: 100 zł brutto /os.
  • Miejsce szkolenia: Brama Poznania, ul. Gdańska 2, 61-123 Poznań

Szczegółowych informacji udziela Biuro Edukacji w Bramie Poznania edukacja@bramapoznania.pl

Formularz zgłoszenia, regulamin i program dostępne są: http://bramapoznania.pl/oferta/edukacja/szkola-dziedzictwa-projekt-966/szkola-dziedzictwa-dzialaj/

 „Szkoła Dziedzictwa” to coroczny program edukacyjny dla nauczycieli/-ek i uczniów/-ennic, którego głównym celem jest popularyzacja edukacji na rzecz dziedzictwa przy wykorzystaniu innowacyjnych metod dydaktycznych. Każda edycja ma swój temat przewodni, który prezentowany jest w trakcie wykładów, a inspirujące metody dydaktyczne uczestniczki i uczestnicy poznają podczas części warsztatowej. Po zakończonej części szkoleniowej, nauczyciele/-ki realizują w swoich szkołach projekty edukacyjne wraz z dziećmi/młodzieżą, wykorzystując metody poznane podczas szkolenia. Ostatnim etapem jest opisanie i umieszczenie projektu edukacyjnego na specjalnie do tego przygotowanym portalu, który stanowi inspirację dla innych pedagogów. Każdą edycję kończy uroczysta gala, na którą zapraszane są wyróżnione szkoły. Gali towarzyszy wystawa prezentująca najciekawsze projekty zrealizowane podczas aktualnej edycji.

Z projektami, które powstały podczas pierwszej i drugiej edycji programu „Szkoła Dziedzictwa” można zapoznać się na portalu projektów edukacyjnych: www.portal.bramapoznania.pl