W dniu 27 czerwca 2014 r. w Poznańskim Towarzystwie Przyjaciół Nauk odbyły się wybory władz Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Prezesem Towarzystwa został prawnik prof. UAM Andrzej Gulczyński. Na stanowisko Sekretarza Generalnego wybrano dr hab. Przemysława Matusika. Wydawnictwem będzie kierować dr hab. Danuta Konieczka-Śliwińska. W skład Prezydium Zarządu weszli przedstawiciele różnych dziedzin nauki, co ma przyczynić się do podjęcia w ramach Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk interdyscyplinarnych badań naukowych. Nowe władze Towarzystwa będą dążyć do aktywizacji członków, zwiększenia udziału Towarzystwa w projektach naukowych realizowanych w Polsce oraz wspólnie z odpowiednikami z innych miast i regionów umocnienia roli towarzystw naukowych w  polskim sektorze nauki.