WYGRAJ KSIĄŻKĘ POD CHOINKĘ! poprawione

Zapraszamy Państwa do podróży w czasie z naszymi questami, które można znaleźć na naszej stronie. Quest to forma gry terenowej, w której wystarczy pobrać i wydrukować plik ze wskazówkami, a potem rozwiązać zawarte tam zadania. Gra zaczyna się i kończy w PTPN, na ul. Mielżyńskiego 27/29. Rozwiązanie – hasło końcowe – należy podać na mecie, aby odebrać nagrodę! Wygrać można m.in. książki z Wydawnictwa PTPN.

Jest to okazja do poznania ciekawych, choć często zapomnianych historii i miejsc w przestrzeni Poznania. Czas przejścia to ok. 30-60 minut.

Ważne! Questy można rozwiązywać od poniedziałku do piątku od 8 do 16: wówczas po nagrody zapraszamy do PTPN – wejście w bramie, na lewo schodami na I piętro, a w weekendy – do Kawiarni U Przyjaciół (w sobotę od godz. 10, w niedzielę od godz. 14 do 22).

W razie pytań prosimy o kontakt:

e-mail: joanna.walkowska@ptpn.poznan.pl

tel. stacj.: 61 852 74 41

tel. kom.: 504 800 758

Tematyka questów dotyczy Polskiego Sejmu Dzielnicowego, który odbywał się w Poznaniu od 3 do 5 grudnia 1918 roku, oraz życiorysów jego uczestników.

Jakie było znaczenie tego wydarzenia?

Przegrana Niemiec w I wojnie światowej była ogromną szansą dla Polaków. Wielkim rozczarowaniem okazał się jednak rozejm z 11 listopada 1918, który nakazywał Niemcom wycofanie wojsk tylko z terenów podbitych w czasie wojny, a więc nie z ziem polskich należących do zaboru pruskiego. Polacy musieli zatem wziąć sprawy w swoje ręce. Wobec trudnej sytuacji Niemiec, udało im się przejąć władzę w Poznaniu. Zwołano obrady Polskiego Sejmu Dzielnicowego, który miał za zadanie wytyczyć dalszy kierunek działań politycznych Polaków w zaborze pruskim. Zgromadził on niemal półtora tysiąca delegatów ze wszystkich dzielnic zaboru pruskiego. Po raz pierwszy od ponad stu lat Polacy mogli legalnie zwołać własne obrady sejmu.

Sejm miał wprawdzie ograniczoną moc prawną, gdyż nie mógł zadecydować o odłączeniu Wielkopolski (ani innych ziem) od Niemiec, ale zatwierdził polskie żądania niepodległościowe i wyłonił nowy skład Naczelnej Rady Ludowej, która miała sprawować władzę w zaborze pruskim do momentu przyłączenia go do niepodległej Rzeczypospolitej Polskiej.
Kim byli delegaci na Sejm Dzielnicowy? Tego można dowiedzieć się z naszych questów.

POCHÓD NA SEJM DZIELNICOWY

ŚLADAMI POZNAŃSKICH LEKARZY

SZTUKA I POLITYKA

KRAJOZNAWSTWO I NIE TYLKO