W ramach projektu “Dawna książka – sztuka i rzemiosło”, współfinansowanego przez Urząd Miasta Poznania, zapraszamy na drugi wykład otwarty, towarzyszący kolejnej edycji warsztatów, który odbędzie się 14 czerwca w Sali Posiedzeń PTPN o godz. 18.00. Dr Anna Kołos, reprezentująca Bibliotekę PTPN i Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej UAM, wprowadzi w problematykę badań nad dawną książką emblematyczną na przykładzie twórczości Andrzeja Maksymiliana Fredry. Prelekcji towarzyszyć będzie wystawa emblematów i grafiki książkowej ze zbiorów Biblioteki PTPN. Serdecznie zapraszamy!