Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk zaprasza na kolejną sesję studencko-doktorancką. Tym razem tematem przewodnim są zapomniane epizody z dziejów zaboru pruskiego i Powstania Wielkopolskiego. Sesja organizowana jest w ramach cyklu "Młodzi o Powstaniu". Odbędzie się 22 czerwca 2018 r. w Sali Posiedzeń PTPN: rozpoczęcie o godz. 16.00, natomiast od godz. 15.00 rejestracja prelegentów. Dla słuchaczy wstęp wolny!
Wydarzenie jest współfinansowane ze środków Miasta Poznania w ramach projektu "Poznański sposób na niepodległość".

Program sesji:
Od 15.00: rejestracja uczestników
16.00-16.15: powitanie uczestników 

I panel (moderator: Krystian Jabłoński)
16.15-17.00: wykład plenarny: Wawrzyniec Wierzejewski (Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego), Wincenty Wierzejewski, organizator zbrojnej konspiracji przedpowstaniowej
17.00-17.15: dyskusja
17.15-17.30: Maciej Elantkowski (WH UAM), Polscy żołnierze w armii niemieckiej i ich rola w początkowym okresie powstania, na przykładzie powiatu gnieźnieńskiego
17.30-17.45: mgr Krzysztof Galubiński (WPiA, WH UAM), Relacje między Powiatową Radą Ludową w Kościanie a Rezerwą Skautową w przededniu oraz w trakcie Powstania Wielkopolskiego
17.45-18.00: dyskusja
18.00-18.15: przerwa kawowa

II panel (moderator: Łukasz Hajdrych)
18.15-18.30: Krystian Jabłoński (WPiA, WH UAM), Wyzwolenie Trzemeszna i Mogilna - zapomniani bohaterowie
18.30-18.45: Kacper Awzan (WH UAM), Wielkopolska doby Powstania wobec konfliktu o Spisz i Orawę w świetle relacji poznańskich dzienników
18.45-19.00: mgr Izabella Kopczyńska (WH UAM), Towarzystwo Narodowe i jego droga do niepodległości
19.00-19.15: mgr Joanna Wałkowska (PTPN), Czy zawsze Polak to katolik? Działalność niepodległościowa pastora Jana Wilhelma Kassyusza
19.15-20.00: dyskusja, podsumowanie cyklu sesji