kolokwium J. Klisz
Już w najbliższą środę, 29 listopada o godz. 17 w siedzibie PTPN odbędzie się kolejne kolokwium doktoranckie. Wybrane problemy swoich badań m.in. i nad prostytucją i dzieciobojstwem przedstawi mgr Joanna Klisz przygotowująca doktorat pod kierunkiem prof. Ewy Domańskiej (Instytut Historii UAM. Zgodnie z założeniami do dyskusji zapraszany jest reprezentant innej dziedziny, tym razem prawnik –  prof. Andrzej Gulczyński (Wydział Prawa i Administracji UAM Poznań).
Zapraszamy wszystkich doktorantów do interdyscyplinarnej dyskusji.
Koordynatorem cyklu jest dr hab. Maciej Dorna