kolokwium Zeman-1

Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk

zaprasza uprzejmie na posiedzenie Kolokwium Doktoranckiego PTPN,

na którym

mgr Piotr Zeman

doktorant w Instytucie Archeologii UAM

wygłosi referat pt.

Dolne miasta mykeńskie. Studium porównawcze i reinterpretacja

obecnego stanu wiedzy

Posiedzenie odbędzie się w środę 24 stycznia 2018 r.

o godz. 17.00 w Sali Posiedzeń PTPN

przy ul. Mielżyńskiego 27/29.