Już w najbliższą środę, 25.04 o godz. 17.00 w Sali Posiedzeń PTPN swoje badania zaprezentuje Pani mgr Dominika Stopczańska z Instytutu Muzykologii UAM. Tematem prelekcji będzie „Wykorzystanie instrumentów smyczkowych w utworach z kolekcji muzykaliów kościoła św. Anny na Piasku we Wrocławiu (1679-1685)”. Promotorem Pani mgr jest Pan prof. Ryszard Wieczorek. Gościem będzie Pan Patryk Frankowski z Muzeum Instrumentów Muzycznych w Poznaniu.

kolokwium Stopczańska 640 px