loga

Instytut Neofilologii i Badań Interdyscyplinarnych
Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach
Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk
Wydział Filozoficzny Uniwersytetu Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy

Zapraszają do uczestnictwa w Międzynarodowej Konferencji Naukowej na temat:

MIT NARODOWY W LITERATURZE I KULTURZE POLSKIEJ
ORAZ KRAJÓW OŚCIENNYCH

Siedlce, 02-03 czerwca 2016 roku

W ramach problematyki mitu narodowego w różnych literacko-historycznych
epokach i ich kulturowych paradygmatach, proponowane są następujące bloki tematyczne:
1) Geneza i rozwój mitu narodowego w literaturze i kulturze;
2) Percepcja mitu – zbiorowe emocje;
3) Dziedzictwo kulturowe mitu narodowego;
4) Symbol jako kod mitu narodowego;
5) Mit narodowy jako „ślepa miłość patriotyczna”;
6) Soteriologiczne i eschatologiczne znaczenie mitu;
7) „Instrukcja obsługi” mitu – „gra” mitem;
8) Językowy obraz mitu narodowego;
9) Fantastyczne projekcje mitu narodowego;
10) Wykorzystanie mitu narodowego w nauczaniu języków obcych.

W imieniu Komitetu Organizacyjnego
Prof. hab. Martin Golema (Bańska Bystrzyca, Słowacja)
Dr hab. Danuta Szymonik, prof. UPH (Siedlce, Polska)
Dr hab. Roman Mnich, prof. UPH (Siedlce, Polska)
Dr Piotr Paweł Repczyński (Poznań, Polska)
Dr Aldona Borkowska (Siedlce, Polska)
Dr Ewa Kozak (Siedlce, Polska)
Dr Adriana Pogoda-Kołodziejak (Siedlce, Polska)

Zgłoszenie uczestnictwa w Międzynarodowej Konferencji Naukowej na temat:

MIT NARODOWY W LITERATURZE I KULTURZE POLSKIEJ
ORAZ KRAJÓW OŚCIENNYCH
Siedlce, 02-03 czerwca 2016 roku
Wersal Siedlecki, 08-110 Siedlce, ul. Łukowska 74

Imię i nazwisko:
Tytuł/stopień naukowy:
Miejsce pracy (afiliacja):
Tytuł referatu:
Telefon komórkowy:
Adres e-mail:
Adres do korespondencji:
Abstrakt (do 1000 znaków):

Wpisowe (wyżywienie i publikacja): 350 zł. (85 euro – dla osób spoza Polski)

Zgłoszenia uczestnictwa w seminarium prosimy przesyłać do 15 kwietnia 2016 r na adres:
ewakozak.inibi@gmail.com lub adriana.pogoda@uph.edu.pl

Z wyrazami szacunku
Dr Ewa Kozak
Dr Adriana Pogoda-Kołodziejak