Prezes Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk oraz Dziekan Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej UAM serdecznie zapraszają na konferencję  naukową

August Cieszkowski in memoriam

zorganizowaną z okazji dwusetnej rocznicy urodzin Augusta Cieszkowskiego, współzałożyciela i pierwszego  Prezesa PTPN, wybitnego humanisty uformowanego przez wiek XIX i formującego wiek XIX.

Obrady toczyć się będą 18 grudnia br. w Sali Posiedzeń PTPN, ul. Seweryna Mielżyńskiego 27/29. Początek o  godz. 9.00.

Program konferencji:

Otwarcie konferencji. Wystąpienia Organizatorów

Sesja I:

Przemysław Matusik, Cieszkowski a początki poznańskich prac organicznych

Elżbieta Lijewska, Obrazy wspólnoty w traktacie „Ojcze-nasz” Augusta Cieszkowskiego i „Pieśni społecznej” Cypriana Norwida

Wiesław Ratajczak, Prepozytywistyczny program odnowy organizmu społecznego? Na marginesie „O ochronach wiejskich” Augusta Cieszkowskiego.

Dyskusja

Przerwa: rozmowy przy kawie

Sesja II

Zbigniew Przychodniak,  Z filozoficznego dziennika Augusta Cieszkowskiego (czytane w rękopisie)

Andrzej  Wawrzynowicz, Miejsce filozofii Augusta Cieszkowskiego w ewolucji polskiego mesjanizmu

Magdalena Saganiak, Symphilosophie – August Cieszkowski i Zygmunt Krasiński

Katarzyna Fedorowicz, Gnoza i neognoza w „Ojcze-nasz” Augusta Cieszkowskiego – zarys problemu

Dyskusja

Zamknięcie konferencji