Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk
Komisja Socjologiczna
ul. Seweryna Mielżyńskiego 27/29
60-725 Poznań

zaprasza na Ogólnopolską Konferencję Naukową

PRZESTRZEŃ PUBLICZNA I PAŃSTWO DOBROBYTU

Poznań, 05 XI 2015 r.

P R O G R A M :

9:45 – 10:00
Otwarcie konferencji

10:00 – 11:45
dr Marek Nowak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Ruchy miejskie a środkowoeuropejskie Welfare State. Przegląd ideologii i doktryny
dr Aleksandra Łukaszewicz Alcaraz (Akademia Sztuki w Szczecinie)
Street-art, graffiti, wandalizm – w kontekście estetyki środowiskowej Arnolda Berleanta
dr Sławomir Czapnik (Uniwersytet Opolski)
Kryzys państwa opiekuńczego w płynnej nowoczesności
dr Janusz Jartyś (Uniwersytet Szczeciński)
Działalność ruchu LGBT w Polsce jako forma mobilizacji w sferze społecznej

 

11:45 – 12:00
Przerwa kawowa

12:00 – 13:45
dr Przemysław Pluciński (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
„Prawo do miasta” a sprawiedliwość społeczna – przegląd problematyki
dr Agnieszka Jeran (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Przepływy albo dla kogo Jezioro Malta?
mgr Katarzyna Czarnota (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Substandardy mieszkaniowe a nierówności społeczne
mgr Radosław Adamski (Uniwersytet Szczeciński)
Przestrzeń publiczna suburbii

13:45 – 14:45
Przerwa obiadowa

14:45 – 16:30
dr Jakub Isański (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Migracje zarobkowe? Pozaekonomiczne determinanty współczesnych migracji Polaków
dr Bartosz Mika (Uniwersytet Gdański)
Odwaga cywilna – granice pojęcia w perspektywie sprawiedliwości ekonomicznej
mgr Jakub Florczyk (Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej)
Transnarodowe organizacje społeczeństwa obywatelskiego jako emancypacja modelu państwa dobrobytu
mgr Małgorzata Michałowska (Akademia Sztuki w Szczecinie)
Sztuka w przestrzeni publicznej

16:30 – 16:45
Przerwa kawowa

16:45 – 17:30
mgr Adam Czarnecki (Akademia Pomorska w Słupsku)
Obraz wydarzeń z grudnia 1970 roku na Wybrzeżu w świetle prasy gdańskiej
mgr Arkadiusz Gryko (Akademia Pomorska w Słupsku)
Postawy społeczeństwa polskiego wobec referendum społecznego w 1987 roku jako przykład mobilizacji społecznej

17:30
Zakończenie konferencji