Szanowni Państwo,

uprzejmie zapraszam na posiedzenie Wydziału II Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk w dniu 18 kwietnia 2016 r. (poniedziałek) o godz. 16.00, w Sali Posiedzeń PTPN przy ul. Mielżyńskiego 27/29.
W części naukowej wysłuchamy wykładu prof. dr. hab. Wojciecha Kriegseisena, dyrektora Instytut Historii PAN im. Tadeusza Manteuffla pt.

Społeczność ewangelicka wobec państwa, Rzeczypospolitej szlacheckiej, w XVI-XVIII wieku: ciągłość i zmiana

Następnie odbędzie się posiedzenie administracyjne (tylko dla członków Wydziału), poświęcone przyjęciu nowych członków:
prof. Hanny Suchockiej,
dr Moniki Herkt-Rynarzewskiej,
dr Marzeny Matli,
prof. Wojciecha Barana-Kozłowskiego,
prof. Tomasza Nieboraka,
dr. hab. Piotra Okulewicza,
dr. Michała Urbańczyka,
dr. Maurycego Zajęckiego.

Z poważaniem
Paweł Dembiński
sekretarz Wydziału II