Szanowni Państwo,

uprzejmie zapraszam na posiedzenie Wydziału II Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk w dniu 27 czerwca 2017 r. (wtorek) o godz. 16.00, w Sali Posiedzeń PTPN przy ul. Mielżyńskiego 27/29.
W części naukowej wysłuchamy wykładu prof. dr. hab. Janusza Skoczylasa z Instytutu Geologii UAM

pt. „Kamień w państwie pierwszych Piastów”

Następnie odbędzie się posiedzenie administracyjne (tylko dla członków Wydziału), poświęcone przyjęciu nowych członków, którymi są:

  • prof. dr hab. Maria Kujawska,
  • prof. UAM dr hab. Maciej Forycki,
  • dr hab. Ewa Syska,
  • dr Joanna Długosz,
  • dr Krzysztof Prętki,
  • dr Mariusz Zelek

Z poważaniem,

Paweł Dembiński
sekretarz Wydziału II PTPN