W 160. rocznicę pierwszego Walnego Zebrania uprzejmie zapraszam na

UROCZYSTE WALNE ZEBRANIE

członków Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, które odbędzie się w siedzibie Towarzystwa przy ul. Mielżyńskiego 27/29 w poniedziałek 13 lutego 2017 roku o godz. 16.00.

Program Uroczystego Walnego Zebrania członków PTPN
1. Powitanie gości i słowo o 160 latach Towarzystwa –
Prezes PTPN prof. UAM dr hab. Andrzej Gulczyński
2. Przemówienie JM Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
prof. UAM dr. hab. Andrzeja Lesickiego
3. Wystąpienia zaproszonych gości
4. Dwie kultury – wykład Prezesa Polskiej Akademii Umiejętności
prof. dr. hab. Andrzeja Białasa
5. Muzyka dawnego Poznania – koncert zespołu wokalno-instrumentalnego Musica Maxima pod opieką merytoryczną prof. UAM dr hab. Aliny Mądry
6. Spotkanie towarzyskie

W Sali Posiedzeń wystawione zostaną najcenniejsze obiekty z Narodowej Kolekcji PTPN

Andrzej Gulczyński
Prezes PTPN