W roku poświęconym osobie i dokonaniom Augusta Cieszkowskiego, w dwusetną rocznicę  urodzin współzałożyciela i pierwszego Prezesa Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, wybitnego Wielkopolanina, myśliciela, polityka, teoretyka i  praktyka „filozofii czynu”, mam zaszczyt zaprosić W.P. na uroczyste walne zebranie członków Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, które odbędzie się 18 grudnia br. w siedzibie Towarzystwa, ul. Seweryna Mielżyńskiego 27/29 o godz. 17.oo.

 

Program walnego zebrania:

Wystąpienie Prezesa PTPN prof. dr. UAM Andrzeja Gulczyńskiego

Wykład prof. dr. hab. Jerzego Fiećki: Cieszkowski – Krasiński – Mickiewicz: relacje i wpływy

Mgr Joanna Pietrowicz: „Cieszkowiana” ze zbiorów Biblioteki PTPN