Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Muzeum Archidiecezjalne w Poznaniu oraz Instytut Historii Sztuki UAM zapraszają na obrady XXXV Seminarium Mediewistycznego im. Alicji Karłowskiej-Kamzowej

 

ODKRYWANIE ŚWIATA W ŚREDNIOWIECZU

które odbędzie się w dniach 11–12 grudnia br.

CZWARTEK, 11 XII 2014 r., godz. 9.00

obrady w Muzeum Archidiecezjalnym ul. Lubrańskiego 1 (Ostrów Tumski)

Jacek Wiesiołowski (Poznań): Wprowadzenie

Jarosław Jarzewicz (Poznań): Odkrycie natury w średniowieczu

Gotthard Kemmether (Poznań): Płaska czy okrągła? Jak przedstawiano Ziemię w średniowieczu. Refleksja interdyscyplinarna

Filip Merski (Poznań): Odkrywanie Światła. (Meta)fizyka empiryczna w średniowiecznej Anglii

Piotr Oliński (Toruń): Co władca powinien wiedzieć o świecie ? Zalecenia w traktatach wychowawczych z XV i początków XVI w.

Jerzy Pysiak (Warszawa): Królowie poligloci? Kwestia obcojęzyczności i wielojęzyczności władców w średniowiecznej Europie

Jakub Adamski (Warszawa): Między Anglią a Prusami. O odkrywaniu zamorskich nowinek i dalekiej wędrówce form w architekturze XIV-XVI wieku na przykładzie wybranych budowli z terenu państwa krzyżackiego

Marek Ober (Szczecin): Kolonizacja Pomorza Zachodniego i jej skutki dla architektury

Piotr Pajor (Kraków): Czy Dolina Prądnika leży poza światem? O kilku ucieczkach i sposobach ich upamiętnienia

Witold Miedziak (Poznań): Odkrywanie gotyku w nowożytnej architekturze Wielkopolski. Wstępne rozpoznanie

Anna Loba (Poznań): Para małżeńska w domowym zaciszu: odkrycie przestrzeni prywatnej we francuskich tekstach dydaktycznych końca

Jacek Kowalski (Poznań): L’hostellerie de pensée. Architektura prywatności w poezji francuskiej późnego średniowiecza

Tomasz Ratajczak (Poznań): Odkrywanie przestrzeni prywatnej wpóźnośredniowiecznej architekturze rezydencjonalnej Królestwa Polskiego

Jerzy Serafin (Wrocław): Odkrywanie krajobrazu – otwieranie się na krajobraz: o roli okien i przemianach ich form w architekturze rezydencjonalnej późnego gotyku na ziemiach polskich

Agata Rusnak-Kozłowska (Wrocław): Zmiany w sposobach reprezentacji jako efekt „odkrywania świata” na przykładzie dwóch gotyckich kaplic rycerskich z terenu Dolnego Śląska

 

PIĄTEK, 12 XII 2014 r., godz. 9.00

obrady w Sali Posiedzeń PTPN, ul. Mielżyńskiego 27/29

Ulrich Kuder (Kiel): Dürers „Melancholie”. Die Abwehr der Depression

Joanna Utzig (Kraków): Poznanie treści teologicznych poprzez obraz. Czy witraż średniowieczny był „Biblią ubogich

Julia Szczepaniak (Poznań): Powieść o Jaufré czyli odkrycie literatury rycerskiej na Południu Francji

Marcin Kiełbus (Katowice): Odkrywanie świata poprzez kazania na przykładzie Sermones Peregryna z Opola

Anna Wyszyńska (Kraków) Odkrywanie Wschodu. Kilka uwag o recepcji stroju orientalnego w sztuce europejskiej wieku XV

Adam Krawiec (Poznań): Bliska i nieznana. Jak średniowieczny Zachód odkrywał Słowiańszczyznę

Anton Saifullayeū (Warszawa): Poznawanie Białorusi

Maja Gąssowska (Warszawa): Wschodnie pobrzeża Bałtyku w średniowiecznej tradycji skandynawskiej

Juliusz Raczkowski (Toruń): „Na ziemi budzącej strach”. Krzyżackie odkrywanie Prus

Monika Jakubek-Raczkowska (Toruń): Światy i zaświaty Doroty z Mątów

Mateusz Marszałkowski (Toruń): Wizja objawionej wizji. Świat końca czasów na miniaturach Apokalipsy Heslera

Jacek Witkowski (Wrocław): Nowy świat kaplicy książęcej w Kaliszu. U początków architektury franciszkańskiej w Wielkopolsce

Marcin Walkowiak (Poznań): Królewskie sny. Niezachowana dekoracja malarska wawelskiej sypialni Władysława Jagiełły

Štefan Valášek (Kraków): Średniowieczne malowidła ścienne w Ludrovej–Kúte. Ich funkcja i ikonografia

 

SOBOTA, 13 XII 2014 r., godz. 7.00–21.00

Objazd zabytkoznawczy: Łekno – Wągrowiec – Tarnowo Pałuckie – Gołańcz – Kcynia