Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk,
Muzeum Archidiecezjalne w Poznaniu,
Instytut Historii Sztuki UAM

zapraszają na obrady

XXXVI Seminarium Mediewistycznego im. Alicji Karłowskiej-Kamzowej
w czwartek-piątek 10-11 grudnia 2015

NATIONUM PROPRIETATES
ODRĘBNOŚĆ I WSPÓLNOTA NARODÓW W KULTURZE ŚREDNIOWIECZA

CZWARTEK 10 XII 2015 | 9.00 – 19.00
Obrady w Muzeum Archidiecezjalnym ul. Lubrańskiego 1 (Ostrów Tumski)
Przerwa obiadowa: 13.45–15.00

 • Jacek Wiesiołowski (Poznań): Wprowadzenie
 • Jerzy Pysiak (Warszawa): «Gaude felix Francia!» Uwagi o świadomości i identyfikacji narodowej we Francji i w Europie łacińskiej w pełnym średniowieczu
 • Jarosław Jarzewicz (Poznań): Sztuka narodowa w średniowieczu
 • Dorota Żółkiewska (Warszawa): Postać Anglika w średniowiecznej francuskiej literaturze komicznej
 • Dorota Szeliga (Warszawa): «Ce païs si loingtain» – dwa przykłady francuskich relacji z szesnastowiecznej Polski
 • Anna Loba (Poznań): Christine de Pizan – Włoszka czy Francuzka?
 • Anna Kricka (Szczecin): Jedność kulturowa Europy w powieściach francuskich z XIII wieku
 • Joanna Dimke-Kamola (Poznań): Stereotypy narodowe w Italii u progu epoki nowożytnej
 • Maja Gąssowska (Warszawa): Obraz «obcych» podczas krucjat bałtyckich w kronice Henryka zwanego Łotyszem (1 ćwierć XIII w.)
 • Agnieszka Wajroch (Poznań): «Dux Slavorum et Cassubie». Złoty wiek XIII a sprawa kaszubska Gotthard Kemmether (Frankfurt): «Dioecesis Lubucensis» – Diecezja Lubuska między Polską a Niemcami (XII-XVI w.). Historia, sztuka, liturgia
 • Tomasz Kowalski (Toruń): Regionalny i narodowy charakter ośrodków kultu maryjnego w Koronie, Prusach i na Śląsku. Przeobrażenia topografii kultu u schyłku średniowiecza
 • Patrycja Łobodzińska (Poznań): Lingua vulgaris a łacina w artystycznych fundacjach patrycjatu wrocławskiego w późnym średniowieczu
 • Ksenia Frąszczak (Poznań): Kategorie narodowe w badaniach nad retabulum św. Jakuba z Lewoczy
 • Patrycja Waśkowiak (Poznań): Kategorie narodowe – kontekst działań konserwatorskich w Polsce po II wojnie światowej
 • Marek Ober (Szczecin): O wyczuciu pionu u Anglików
 • Filip Merski (Poznań): Babenberski gotyk specjalny. Odmiana regionalna czy odrębny styl?
 • Jakub Adamski (Warszawa): Czy istniała «śląska szkoła architektoniczna XIV wieku»?
 • Piotr Pajor (Kraków): Czy istniał «styl kazimierzowski»? O niektórych rozwiązaniach formalnych w małopolskiej architekturze XIV wieku
 • Joanna Utzig (Kraków): Przeszklenia witrażowe w kościołach i klasztorach cysterskich do końca XIII wieku –regionalizmy silniejsze niż powiązania filiacyjne?
 • Marzena Łuczak (Warszawa): Kościół św. Andrzeja Apostoła w Gosławicach jako wyraz propaństwowej i promonastycznej ideologii biskupa Andrzeja Łaskarza
 • Witold Miedziak (Poznań): Nekropolia magnacka po (wielko)polsku – przypadek kościoła w Czarnkowie

PIĄTEK 11 XII 2015 | 7.00 – 21.00
Objazd zabytkoznawczy:

 • Szamotuły – kolegiata i zamek,
 • Ostroróg – fara, Wronki – fara i kościół podominikański,
 • obiad,
 •  Czarnków – kolegiata

Kolacja ok. 20.00: