Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Biblioteka Raczyńskich, Muzeum Archidiecezjalne w Poznaniu, Wydział Historyczny UAM, Instytut Historii Sztuki UAM oraz Instytut Filologii Polskiej UAM zapraszają na XXXVII Seminarium Mediewistyczne im. Alicji Karłowskiej-Kamzowej.

program-uam-inprincipo-dl-skladane-c.cdr

Seminarium odbywa się w terminie od wtorku 6 grudnia 2016 r. do soboty 10 grudnia 2016 r. Do Sali Posiedzeń PTPN zapraszamy na całodzienne obrady w środę 7 grudnia 2016 r.

Członków i sympatyków naszego Towarzystwa szczególnie serdecznie zapraszamy na Mszę Pontyfikalną w intencji śp. profesorów Alicji Karłowskiej-Kamzowej i Jacka Wiesiołowskiego – prezesów PTPN, inicjatorów i długoletnich prowadzących Seminarium Mediewistyczne. Msza odprawiona zostanie przez JE ks. abp. Stanisława Gądeckiego w katedrze poznańskiej w piątek 9 grudnia 2016 r. o godz. 9.00.

PROGRAM SEMINARIUM (pobierz wersję do druku):

WTOREK 6 XII godz. 9:00–19:00, obrady w Bibliotece Raczyńskich (przerwa obiadowa 13:45-15:15)

 • Piotr Węcowski (Warszawa), Ile było początków Polski, czyli o mechanizmach funkcjonowania pamięci historycznej w późnym średniowieczu
 • Marcin Walkowiak (Poznań), Niezachowana dekoracja pictura graeca kościoła klasztoru benedyktynów na Łysej Górze. Późnośredniowieczna opowieść o przeszłości Królestwa Polskiego
 • Tomasz Ratajczak (Poznań), Jak zmieniała się wiedza o początkach zamków w Polsce
 • Piotr Pajor (Kraków), (Nowy) początek stolicy. Dlaczego Kazimierz Wielki nadał nowemu miastu w Krakowie swoje imię?
 • Patrycja Waśkowiak (Poznań), Kolegiata w Kruszwicy jako miejsce pamięci o początkach państwa polskiego i diecezji kruszwickiej
 • Tomasz Kowalski (Toruń), Rola legend o średniowiecznych początkach w legitymizacji kultu cudownych wizerunków
 • Jerzy Pysiak (Warszawa), Początki kultu Najświętszej Marii Panny. Vieille chronique de Chartres wobec legendarnych początków Kościoła w Galii
 • Agata Sobczyk (Warszawa), Początki katedry w Chartres w zbiorze mirakli Jeana le Marchant (1262)
 • Monika Juzepczuk (Warszawa), Miracula i początki kultu świętych w diecezji płockiej w XII i XIII wieku
 • Maja Gąssowska (Warszawa), Sic maris stella suam semper custodit Lyvoniam… Najświętsza Maria Panna jako przyrodzona Pani średniowiecznych Inflant

ŚRODA 7 XII godz. 9:00–19:00, obrady w Poznańskim Towarzystwie Przyjaciół Nauk (przerwa obiadowa 13:45-15:15)

 • Jarosław Jarzewicz (Poznań), Mit początku stylu gotyckiego
 • Monika Szczot (Poznań), Idea antemurale christianitatis w twórczości poetów polsko-łacińskich XVI wieku
 • Jacek Kowalski (Poznań), Naukowy mit mitu podboju. „Naród szlachecki” a naród polski
 • Patrycja Łobodzińska (Poznań), Mit średniowiecznej sztuki Dolnego Śląska w niemieckiej historiografii artystycznej do połowy XX wieku
 • Marcin Szyma (Kraków), Początki klasztoru Franciszkanów w Krakowie w świetle nowych badań Damian Kwapisiewicz (Warszawa): Legendarne początki klasztoru Minster-in-Thanet w przekazie Kentish Royal Legend
 • Mateusz Marszałkowski (Toruń), Początki librarii cysersów w Pelplinie. Kilka słów o importowanych księgach rękopiśmiennych
 • Marek Ober (Szczecin), Początki architektury na Pomorzu Zachodnim – dawne mity i dzisiejsze wyobrażenia
 • Wojciech Brillowski (Poznań), Negotino (Antigoneia?) w Macedonii. Problematyka początków miasta w ujęciu mitologicznym i naukowym dyskursie
 • ks. Grzegorz Kopij (Henryków), Fakty i mity wybranych podań i legend z terenu powiatu brzeskiego na podstawie publikacji „Sagen aus Stadt und Kreis Brieg”
 • Alicja Grabowska-Lysenko (Toruń), Późnogotyckie polichromowane (?) rzeźby św. Agnieszki i Chrystusa ze zbiorów Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie (Oddział w Lidzbarku Warmińskim). W poszukiwaniu pierwotnej formy

CZWARTEK 8 XII godz. 7:00–22:00, objazd zabytkoznawczy po Szlaku Piastowskim: Gniezno – Strzelno (obiad) – Kruszwica – Mogilno (kolacja), powrót do Poznania przed godz. 22.00 (koordynator objazdu Witold Miedziak, tel. 667 722 438)

PIĄTEK 9 XII godz. 9:00-10:00, msza pontyfikalna w katedrze poznańskiej w intencji śp. Prof. Prof. Alicji Karłowskiej-Kamzowej i Jacka Wiesiołowskiego

godz. 10:30–18:00, obrady w Muzeum Archidiecezjalnym (przerwa obiadowa 13:45-15:15)

 • Szczęsny Skibiński (Poznań), Historia sztuki w badaniach katedry poznańskiej 1945-2015
 • Aneta Bukowska (Kraków), Czego możemy dowiedzieć się o formach, urządzeniu i przeznaczeniu tzw. grobowców pośrodku wnętrza katedry?
 • Tomasz Jurek (Poznań), Pierwsi biskupi poznańscy
 • Michał Błaszczyński (Poznań), Skarbiec katedry poznańskiej. Zarys problematyki
 • Prezentacja kolekcji Muzeum Archidiecezjalnego
 • Witold Miedziak (Poznań), Pamięć początków czy użyteczność budowlana? Spolia w gotyckiej katedrze poznańskiej
 • Jakub Adamski (Warszawa), Uwagi na temat architektury gotyckiego korpusu katedry poznańskiej i jego śląskiej genezy
 • Marek Walczak (Kraków), Uwagi o nagrobku Bolesława Chrobrego w katedrze w Poznaniu
 • Romuald Kaczmarek (Wrocław), Zachowane fragmenty gotyckiej tumby Bolesława Chrobrego na nowo obejrzane
 • Tomasz Jasiński (Poznań), Literacka forma epitafium Bolesława Chrobrego

godz. 18.30–20.00, zwiedzanie katedry, wstęp wolny

SOBOTA 10 XII godz. 9:00–17:00, obrady w Collegium Historicum na Morasku, sala 1.63 (przerwa obiadowa 13:45-15:15)

 • Hanna Kóčka-Krenz (Poznań), Początki chrześcijaństwa w źródłach archeologicznych
 • Michał Kara (Poznań), Relikty monumentalnej architektury sakralnej na Ostrowie Tumskim w Poznaniu w świetle datowań radiowęglowych i wskazań dendrochronologicznych
 • Jacek Witkowski (Wrocław), „Czym była Polska w pierwszym Lechii wieku” – „Pomnik pierwszych monarchów polskich w Poznaniu”. Program artystyczny i ideowy Złotej Kaplicy
 • Agnieszka Patała (Wrocław), Późnogotycka nastawa ołtarza głównego Katedry Poznańskiej – okoliczności powstania i twórcy
 • Michał Wardzyński (Warszawa), Zespół marmurowego wyposażenia kaplic bocznych św. Krzyża i Najświętszej Maryi Panny w katedrze w Poznaniu a rzeźba gdańska w 3. ćw. XVII w. na obszarze Wielkopolski
 • Jacek Witkowski (Wrocław), Epitafium kanonika Zalaszowskiego, jego autor i wzorce kompozycyjne
 • Paweł Stróżyk, Igor Kraszewski (Poznań), Epitafium Mikołaja Zalaszowskiego. Uwagi o treściach ideowych
 • Michał Błaszczyński (Poznań), Tekstylia liturgiczne katedry poznańskiej. Zarys problematyki
 • Maciej Broniewski (Poznań), Neoklasycystyczna fasada katedry poznańskiej
 • Michał Haake (Poznań), Pomnik 1000-lecia chrztu Polski przed katedrą poznańską

godz. 19:00, koncert muzyki dawnej w kościele św. Marcina (Guillaume de Machaut, Messe de Nostre Dame, arcydzieło muzyki liturgicznej XIV wieku, zespół Ars Cantus)