plakat taylor www

 

„CZŁOWIEK A GOSPODARKA”

Druga z cyklu ogólnopolskich konferencji promujących wybitnych poznaniaków „Zasłużeni dla nauki. Człowiek a gospodarka – debata w świetle poglądów Edwarda Taylora”, będzie poświęcona pamięci prof. EDWARDA TAYLORA (1884-1964), ekonomisty, twórcy poznańskiej szkoły ekonomicznej i szkoły prawa skarbowego, organizatora studiów ekonomicznych, profesora Uniwersytetu Poznańskiego i Wyższej Szkoły Handlowej (poprzedniczki dzisiejszego Uniwersytetu Ekonomicznego), aktywnego działacza politycznego i społecznego. Myślą przewodnią konferencji będzie ujęty szeroko na tle ekonomicznym oraz prawnym współczesny spór o rolę państwa w gospodarce, powiązany z osobą prof. E. Taylora, w tym jego badaniami nad teorią ekonomii, historią myśli politycznej, polityki ekonomicznej i przemysłowej. Udział specjalistów zarówno z zakresu ekonomii i prawa Krakowa, Wrocławia i Poznania, stanowi gwarancję ożywionej dyskusji o współczesnych granicach ingerencji organów państwa w gospodarkę, możliwościach jej kontrolowania i sztucznego regulowania.

PROGRAM

Konferenacja odbędzie się w dniu 6 listopada w siedzibie PTPN przy ul. Mielżyńskiego 27/29.

Konferencji towarzyszyć będzie okolicznościowa wystawa.

Patronat nad konferencją objął Prezydent Miasta Poznania wraz z Rektorami Uniwersytetu Ekonomicznego i Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Projekt dofinansowany z budżetu Miasta Poznania #poznanwspiera.