plakat jatrzebowski2_D-1

 

„CZŁOWIEK A PRZYRODA I TECHNIKA”

To już ostatnie w tym roku wydarzenie będące częścią cyklu ogólnopolskich konferencji promujących wybitnych poznaniaków Zasłużeni dla nauki. „Człowiek a przyroda i technika. Ergonomia od Wojciecha B. Jastrzębowskiego do dziś” to temat konferencji poświęconej prof. Wojciechowi Bogumiłowi Jastrzębowskiemu (1799-1882), który był powiązany z Poznaniem członkostwem honorowym Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Ten wszechstronny przyrodnik był współtwórcą florystyki polskiej, pionierem turystyki i krajoznawstwa, leśnikiem oraz prekursorem szkolnictwa leśnego – założycielem pierwszej na ziemiach polskich (1859 r.) i jednej z nielicznych w skali europejskiej zawodowej szkoły leśnej. Był również pionierem unieruchamiania wydm śródlądowych na Mazowszu poprzez ich zalesianie. Postulował przy tym racjonalne korzystanie z dóbr natury, w tym użytkowanie lasów. Z drugiej strony był też orędownikiem porozumienia narodów Europy, opowiadając się za ideami ich integracji. W 1857 r. w poznańskim czasopiśmie „Przyroda i Przemysł” opublikował rozprawę pt. „Rys Ergonomji, czyli nauki o pracy, opartej na prawdach zaczerpniętych z nauki przyrody”, nazywając i kładąc podwaliny pod rozwój nowej nauki – ergonomii, której obiektem zainteresowania stał się człowiek w środowisku pracy i jego relacje z techniką. Idee ergonomiczne Wojciecha B. Jastrzębowskiego nie spotkały się z zainteresowaniem mu współczesnych, dopiero w drugiej połowie XX w. ergonomia doczekała się należnego jej miejsca. Ta interdyscyplinarna dziedzina nauki i praktyki zajmuje się kształtowaniem warunków pracy w celu wyeliminowania lub zminimalizowania ich negatywnego wpływu na człowieka. Dotyczy to całokształtu działalności człowieka, nie tylko związanego z pracą zawodową. Tematem obrad będą zatem wyzwania w zakresie organizacji pracy, jej racjonalizacji i relacjom z jednej strony ze współczesną techniką, a z drugiej strony ze środowiskiem naturalnym.

PROGRAM

Konferencja odbędzie się w dniu 24 listopada w siedzibie PTPN przy ul. Mielżyńskiego 27/29.

Konferencji towarzyszyć będzie okolicznościowa wystawa.

Patronat nad konferencją objął Prezydent Miasta Poznania wraz z Rektorami Uniwersytetu Przyrodniczego, Ekonomicznego, Artystycznego i Politechniki Poznańskiej.

Współorganizatorem konferencji jest Polskie Towarzystwo Ergonomiczne (Oddział Poznański).

Projekt dofinansowany z budżetu Miasta Poznania #poznanwspiera.