zdjecieZ przykrością informujemy o śmierci dr. hab. Macieja Jabłońskiego, niezwykle aktywnego członka PTPN, przewodniczącego  Komisji Muzykologicznej  w latach 2011–2013,.

Maciej Jabłoński był uznanym muzykologiem i krytykiem muzycznym, organizatorem życia muzycznego w Poznaniu. Był wykładowcą Instytutu Muzykologii  Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, w latach 1992–1994 Dyrektorem Artystycznym Teatru Wielkiego w Poznaniu, dyrektorem interdyscyplinarnych festiwali  „Dni Muzyki i Teatru” (1992–1994) oraz festiwali muzyki współczesnej „Poznańska Wiosna Muzyczna”.

Wielką aktywność przejawiał w ramach PTPN. Był przewodniczącym redakcji „Prac Komisji Muzykologicznej Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk”, redaktorem serii „Poznańskie Studia Operowe”, „Res Facta Nova”  „Biblioteki Laboratorium Myśli Muzycznej”, redaktorem naczelnym rocznika „Interdisciplinary Studies in Musicology”. Wspólnie przygotowywaliśmy obchody Roku Moniuszkowskiego… Trudno uwierzyć, że nie zjawi się już w PTPN.