Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk
z głębokim  smutkiem przyjęło wiadomość o śmierci

ś†p

Profesora dr. hab. Jacka Wiesiołowskiego

wiesiolowski

Członka Honorowego PTPN, od 1968 r. członka Komisji Historycznej, od 1975 r. członka Wydziału Nauk o Sztuce,  wiceprezesa (1999-2005) i prezesa (2005-2011) naszej Korporacji, wieloletniego członka Komitetu redakcyjnego czasopisma „Roczniki Historyczne”. Był wybitnym mediewistą, cenionym badaczem dziejów Poznania, inicjatorem wielu przedsięwzięć,  całkowicie oddanym naukowej i społecznej pracy Uczonym.

Łączymy się w żalu z Rodziną Zmarłego
Zarząd i pracownicy PTPN