prof sobiechZ wielkim żalem informujemy o śmierci prof. Jana Sobiecha, członka Wydziału II, przez dwie ostatnie kadencje przewodniczącego Komisji Rewizyjnej (2011-2017), wcześniej skarbnika naszego Towarzystwa (2005-2008). Prof. Sobiech był specjalistą z zakresu finansów przedsiębiorstw, ekonomiki zdrowia i finansów publicznych, wieloletnim i zasłużonym pracownikiem Uniwersytetu Ekonomicznego, kierownikiem Katedry Finansów Przedsiębiorstw. Pełnił m.in. funkcję dziekana Wydziału Zarządzania (1993-1999) i prorektora ds. nauki i doskonalenia kadr w latach (1999-2002). Tracimy niezwykle oddanego i zasłużonego członka Towarzystwa.

Msza Święta pogrzebowa odprawiona zostanie w poniedziałek 25 września 2017 roku o godzinie 11.00 w Kościele pw. Jadwigi Królowej Wawelskiej przy ul. Mleczowej 1 w Poznaniu. Uroczystości pogrzebowe odbędą się o 13.10 na Cmentarzu Junikowskim w Poznaniu.