Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk

z głębokim smutkiem przyjęło wiadomość o śmierci

ś†p

Profesora dr. hab. Jana Stęszewskiego

od 1979 roku członka Komisji Historii Sztuki, od 1987 roku Komisji Muzykologicznej, od 1988 roku członka Wydziału Nauk o Sztuce,  przewodniczącego Komisji Muzykologicznej w latach 1996-2011, członka Komitetu Redakcyjnego czasopisma „Res Facta Nova”. Był wiernym naszej Korporacji, szczerze oddanym naukowej i społecznej pracy Uczonym.

Łączymy się w żalu z Rodziną Zmarłego

Zarząd PTPN

Msza pogrzebowa za śp. Prof. Jana Stęszewskiego zostanie odprawiona w czwartek, 29 września 2016 r. o godz. 13.30 w Kościele Św. Krzyża na Krakowskim Przedmieściu 3 w Warszawie, a uroczystości pogrzebowe rozpoczną się o godz. 15.00 na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach przy ul. Powązkowskiej 43/45