Społeczność Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk
z głębokim smutkiem przyjęła wiadomość,
iż w dniu 7 stycznia 2017 r.
zmarł
ś.p.
prof. dr hab. Lech Trzeciakowski

wybitna postać poznańskiego środowiska naukowego, znakomity znawca dziejów wieku XIX, przez wiele lat kierownik Zakładu Historii Polski XIX i XX wieku w Instytucie Historii UAM, członek Komisji Nauk Historycznych PAN, prezes honorowy Commission Internationale des Études Historiques Slaves, członek Komisji Historycznej, Wydziału Historii i Nauk Społecznych oraz Wydziału Nauk o Sztuce Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, a w latach 1984-1993 członek Zarządu naszego Towarzystwa, badacz dziejów PTPN.

Cześć Jego pamięci!

Zarząd Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk