Z przykrością informujemy o śmierci pani profesor Anny Szyfer, przewodniczącej Komisji Etnologicznej PTPN w latach 1991-1998, wieloletniej wicedyrektorki Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej oraz kierowniczce Zakładu Etnografii, cenionej badaczce Warmii, Podlasia i Kurpiowszczyzny.

Anna Szyfer w 1957 r. ukończyła studia na Uniwersytecie Warszawskim na kierunku dialektologia. W latach 1961-67 związana była z Pracownią Dialektologiczną w Zakładzie Językoznawstwa PAN. Od 1967 r. pracowała w Ośrodku Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie. W 1968 r. obroniła pracę doktorską pt. „Tradycyjna astronomia i meteorologia ludowa na Warmii, Mazurach i Kurpiach”, a w 1976 r. uzyskała stopień naukowy doktora habilitowanego na podstawie pracy pt. „Przemiany społeczno-kulturowe na wsi warmińskiej w latach 1945-1970”. W 1987 r. otrzymała tytuł profesora na podstawie książki „Społeczność i kultura małego miasta. Studium na przykładzie Rynu”.

Od 1984 r. związana była z poznańskim ośrodkiem etnologicznym, pełniąc funkcję wicedyrektorki Instytutu. Była także wieloletnią kierowniczką Zakładu Etnografii Polski, jak również cżłonkinią licznych towarzystw naukowych, m.in. Komitetu Nauk Etnologicznych PAN, Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego Oddział w Poznaniu oraz Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Opublikowała wiele artykułów i monografii, a ostatnia Jej książka pt. „Kulturowe światy wsi polskiej. Eseje” ukazała się w 2017 r. nakładem wydawnictwa Instytutu im. Oskara Kolberga w Poznaniu.