Kiedy:
12/12/2019@18:00 – 20:00
2019-12-12T18:00:00+01:00
2019-12-12T20:00:00+01:00
Gdzie:
ul. Mielżyńskiego 27/29
Poznań
Gdy Poznań był jeszcze dużą wsią – folwarki i wsie w krajobrazie miasta @ ul. Mielżyńskiego 27/29

Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk zaprasza na spotkanie z cyklu Poznański Sposób na Niepodległość: II Rzeczpospolita, które odbędzie się 12 grudnia o godz. 18:00. Tematem wykładu zatytułowanego „Gdy Poznań był jeszcze dużą wsią – folwarki i wsie w krajobrazie miasta” będzie miasto jako żywa i zmieniająca się struktura. Wykład wygłosi Agnieszka Wilkaniec – dr inż. architekt, adiunkt w Katedrze Terenów Zieleni i Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Jej zainteresowania badawcze obejmują tematykę związaną z zielenią towarzyszącą fortyfikacjom, zielenią miejską, projektowaniem zieleni, krajobrazem kulturowym i stanem zachowania historycznych struktur przestrzennych.

Tereny, które dzisiaj posiadają miejski charakter przestrzeni, z intensywną zabudową, gęstą siecią komunikacyjną, typowymi dla miasta funkcjami, jeszcze nie tak dawno, kilkadziesiąt, sto lat temu były wsiami. W czasie wykładu zostaną wymienione wsie i folwarki, które występowały w granicach dzisiejszego miasta, ze wskazaniem ich lokalizacji. Przedstawione zostaną również kolejne poszerzenia granic miasta w XX w. Zaprezentowane zostaną zmiany układów przestrzennych wsi i folwarków włączonych do miasta w okresie dwudziestolecia międzywojennego. Tematem rozważań będzie wpływ jaki na wsie i folwarki, wywarł fakt, że znalazły się w granicach Poznania, jakie były powody i konsekwencje tych zmian. Wspomniane zostaną również późniejsze przekształcenia wsi i folwarków wokół miejskich, aż do czasów współczesnych. Zastanowimy się także co pozostało z dawnego charakteru wsi i folwarków w granicach miasta i w jakich częściach Poznania można szukać śladów wiejskiego krajobrazu.

Wykład odbędzie się w Sali Posiedzeń PTPN przy ul. Mielżyńskiego 27/29 w Poznaniu. Wstęp wolny.

Wykład jest częścią projektu “Poznański sposób na niepodległość: II Rzeczpospolita”, realizowanego we współpracy z Miasto Poznań.