W dniu 24 czerwca odbyło się Walne Zebranie Członków PTPN podczas, którego ustępujący Zarząd przedstawił sprawozdanie z działalności oraz finansowe za 2019 r., przyjęto plany działalności i budżet na rok 2020, a także wybrano nowe władze na kadencję 2020-2023.
Nowe prezydium zarządu tworzą:
Prezes: prof. UEP dr hab. Filip Kaczmarek (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Wiceprezesi: prof. dr hab. Bogdan Miśkowiak (Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu), prof. UAM dr hab. Przemysław Matusik (Wydział Historii UAM), prof. dr hab. Paweł Churski (Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM)
Sekretarz generalny: prof. UAM dr hab. Rafał Dobek (Wydział Historii UAM)
Zastępca Sekretarza generalnego: dr Ligia Henczel (Wydział Pedagogiczno-Artystyczny Uniwersytetu Adama Mickiewicza), dr hab. inż. Zbigniew Karaszewski (Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytut Technologii Drewna)
Podskarbi: prof. UEP dr hab. Grzegorz Kotliński (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Zastępca podskarbiego: prof. UAM dr hab. Damian Szymczak (Wydział Historii UAM)
Redaktor główny wydawnictwa: dr Jakub Kępiński (Wydział Prawa i Administracji UAM Poznań)
Zebraniu przewodniczył prof. dr hab. Janusz Czebreszuk.