Członkowie Prezydium Zarządu PTPN kadencji 2017-2020 i 2020-2023


Członkowie Prezydium Zarządu PTPN kadencji 2017-2020 i 2020-2023.
Od lewej: prof. dr hab. W. Ratajczak prof. UAM dr hab. P. Matusik, prof. dr hab. B. Miśkowiak, prof. dr hab. P. Churski, prof. UEP dr hab. F. Kaczmarek, prof. UAM dr hab. A. Gulczyński, dr L. Henczel, prof. UPP dr hab. P. Mederski, dr hab. inż. Z. Karaszewski, prof. UEP dr hab. G. Kotliński.

Od lewej: prof. dr hab. W. Ratajczak prof. UAM dr hab. P. Matusik, prof. dr hab. B. Miśkowiak, prof. dr hab. P. Churski, prof. UEP dr hab. F. Kaczmarek, prof. UAM dr hab. A. Gulczyński, dr L. Henczel, prof. UPP dr hab. Piotr Mederski, dr hab. inż. Z. Karaszewski, prof. UEP dr hab. G. Kotliński.