Członkowie Prezydium Zarządu PTPN kadencji 2020-2023


Członkowie Prezydium Zarządu PTPN kadencji 2020-2023.
Od lewej prof. UAM dr hab. P. Matusik (Wiceprezes), prof. dr hab. B. Miśkowiak (Wiceprezes), prof. dr hab. P. Churski (Wiceprezes), prof. UEP dr hab. Filip Kaczmarek (Prezes), dr L. Henczel (zastępczyni Sekretarza generalnego), dr hab. inż. Z. Karaszewski (zastępca Sekretarza generalnego), prof. UEP dr hab. G. Kotliński (Podskarbi).

Od lewej prof. UAM dr hab. P. Matusik (Wiceprezes), prof. dr hab. B. Miśkowiak (Wiceprezes), prof. dr hab. P. Churski (Wiceprezes), prof. UEP dr hab. Filip Kaczmarek (Prezes), dr L. Henczel (zastępczyni Sekretarza generalnego), dr hab. inż. Z. Karaszewski (zastępca Sekretarza generalnego), prof. UEP dr hab. G. Kotliński (Podskarbi).