Kolejne numery „Biuletynu Informacyjnego PTPN” udostępniany poniżej w formacie PDF. Można je pobrać lub czytać online w przeglądarce internetowej.

Biuletyn PTPN nr 1-2017

Biuletyn PTPN nr 2-2017

Biuletyn PTPN nr 3-2017

Biuletyn PTPN nr 4-2017

Biuletyn PTPN nr 5-2017

Biuletyn PTPN nr 6-2018

Biuletyn PTPN nr 7-2018

Biuletyn PTPN nr 8-2018

Biuletyn PTPN nr 9-2019

                                                                     Biuletyn PTPN nr 10-2019

                                                                     Biuletyn PTPN nr 11-2020

                                                                     Biuletyn PTPN nr 12-2020

Biuletyn PTPN nr 13-2021

 Biuletyn PTPN nr 14-2021

Biuletyn PTPN nr 15-2022

Biuletyn PTPN nr 16-2022

Biuletyn PTPN nr 17-2023

Biuletyn PTPN nr 18-2023